Các hành lang pháp lý hiện có cho thị trường Crypto

Tính tới thời điểm cuối năm 2023, nhiều quốc gia, nền kinh tế lớn trên thế giới đã có những quy định cơ bản về Tài sản ảo (VA) và Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này mới chỉ phù hợp với tình hình cụ thể của từng quốc gia.

Ở phạm vi toàn cầu, thị trường tiền mã hóa với đặc tính nổi bật là phi tập trung, xuyên biên giới và giao dịch 24/7, lại đang hoàn toàn thiếu vắng một bộ tiêu chuẩn và hành lang pháp lý chung, đầy đủ để có thể vận hành đồng bộ.

Tuy nhiên, trong năm 2023, một số khuyến nghị, hướng dẫn đã được ban hành bởi các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu như Ủy ban ổn định tài chính (FSB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO),…, bên cạnh các Khuyến nghị sẵn có về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố của Cơ quan đặc nhiệm tài chính về Chống rửa tiền (FATF), đã mang lại ý nghĩa quan trọng đối với nhiều quốc gia đang trong lộ trình xây dựng pháp lý, đặc biệt những nước đang thực hiện cơ chế pháp lý thử nghiệm (sandbox) đối với lĩnh vực mới mẻ này.

Dưới đây là 3 khung hành lang pháp lý cho thị trường crypto.

1. FSB ban hành khung pháp lý toàn cầu đối với các hoạt động tài sản crypto

The Financial Stability Board meets in Moscow: Said and left unsaid | IATP

Cụ thể, vào tháng 7/2023, FSB – cơ quan quốc tế được thành lập nhằm điều phối công việc của các cơ quan tài chính quốc gia và các nhà tiêu chuẩn toàn cầu ở cấp độ quốc tế, đã công bố dự thảo khung pháp lý toàn cầu đối với các hoạt động tài sản tiền mã hoá. Khung này bao gồm các khuyến nghị được liên kết với nhau như quy định, giám sát các hoạt động tài sản tiền mã hoá và các khuyến nghị sửa đổi đối với các thỏa thuận liên quan đến stablecoin.

Các khuyến nghị của cơ quan này dựa trên các sự kiện thị trường gần đây, kinh nghiệm triển khai của các khu vực pháp lý và được xây dựng dựa trên các nguyên tắc ‘’cùng hoạt động, cùng rủi ro, cùng quy định’’.

FSB cũng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thiết lập tiêu chuẩn khác để đảm bảo các công việc đang tiến hành liên quan đến giám sát, điều chỉnh hoạt động của thị trường tài sản tiền mã hoá sẽ được phối hợp, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. FSB cam kết sẽ xem xét tình trạng thực hiện các khuyến nghị ở cấp quốc gia vào cuối năm 2025 và tiếp tục công việc đánh giá các tác động chính sách đối với thị trường tài chính phi tập trung (DeFi).

Trước những sự kiện thị trường tiêu cực vào năm 2022, FSB đã củng cố các khuyến nghị trước đó của mình và được công bố trong cùng năm, bao gồm ba vấn đề: Bảo vệ tài sản của khách hàng; Xung đột lợi ích và Hợp tác xuyên biên giới. Đồng thời, cơ quan này đã tăng cường các khuyến nghị về yêu cầu chia sẻ thông tin. Đặc biệt, mức độ khuyến nghị trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, tập trung chủ yếu ở những khu vực chưa thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế.

Tháng 9/2023, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và FSB đã công bố báo cáo khuyến nghị chính sách chung, nêu ra những rủi ro và lợi ích thường được nhắc đến của tài sản tiền mã hoá, tập trung vào sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô. Trong báo cáo này, IMF-FSB đã cùng kêu gọi giám sát và quản lý toàn diện đối với tài sản tiền mã hoá, và xem đây là cơ sở để giải quyết các rủi ro ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô tiềm ẩn.

2. FATF và khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu với VA, VASP

Pakistan stays on FATF terrorism financing 'gray list' | Arab News

Trước tình hình thị trường tiền mã hóa phát triển quá nhanh khiến hành lang pháp lý của các quốc gia và sự phối hợp đa quốc gia chưa theo kịp, FATF cũng nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về việc thiếu triển khai áp dụng tiêu chuẩn chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố AML/CFT toàn cầu đối với tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Theo báo cáo tháng 6/2023 của FATF, 75% trong số 98 khu vực pháp lý được đánh giá chỉ tuân thủ một phần hoặc không tuân thủ các yêu cầu về AML/CFT. 73% không tiến hành đánh giá rủi ro đầy đủ. 30% trong số 151 tổ chức tham gia khảo sát vẫn chưa quyết định có nên điều chỉnh lĩnh vực VASP hay không và triển khai như thế nào. 60% đã quyết định cấp phép cho VA và VASP. 11% chọn cấm VASP, trong khi chỉ có một khu vực pháp lý được đánh giá tuân thủ đầy đủ các yêu cầu.

Tiến trình thực hiện tuân thủ Quy tắc trao đổi thông tin giao dịch (Travel Rule) hay còn gọi là Khuyến nghị 16 của FATF, nhằm yêu cầu các tổ chức tài chính chia sẻ dữ liệu về các giao dịch, vượt quá ngưỡng tiêu chuẩn đối với thị trường tiền mã hóa được đánh giá là chưa đầy đủ. Hơn 50% tổ chức được khảo sát chưa thực hiện các quy tắc này.

FATF cũng lưu ý rằng DeFi và ví không lưu trữ, bao gồm các giao dịch ngang hàng (P2P), gây ra rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt. Mặt khác, một số khu vực pháp lý gặp khó khăn trong việc giảm thiểu rủi ro, bao gồm xác định các thể nhân hoặc pháp nhân cụ thể chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của VASP, trong đánh giá các rủi ro tài chính bất hợp pháp liên quan đến các giao dịch P2P và ví không lưu trữ.

Do đó, FATF mong muốn các khu vực pháp lý khẩn trương áp dụng Quy tắc trao đổi thông tin giao dịch, đồng thời xác định đầy đủ các rủi ro và đưa ra các biện pháp giảm thiểu, bao gồm theo dõi hoặc giám sát VASP và thực thi các biện pháp xử lý hành vi không tuân thủ.

3. IOSCO: Quản lý thị trường crypto theo tiêu chuẩn tài chính truyền thống

Financial activities: important agreement with IOSCO

Tháng 11/2023, Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) đưa ra 18 khuyến nghị về cách điều chỉnh thị trường tiền mã hoá và tài sản số trong báo cáo cuối cùng được công bố trong năm 2023. Các khuyến nghị này nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền mã hoá (CASP), bao gồm giao dịch, điều hành thị trường, lưu ký, cho vay cũng như quảng bá và phân phối tài sản tiền mã hoá thay mặt cho người khác.

IOSCO kêu gọi các cơ quan quản lý đạt được các kết quả pháp lý tương tự để bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường tương tự như những yêu cầu trong thị trường tài chính truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho một sân chơi bình đẳng giữa tài sản tiền mã hoá và thị trường tài chính truyền thống, giảm nguy cơ thao túng.

Cơ quan này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác pháp lý để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới và kêu gọi tất cả các thành viên áp dụng các khuyến nghị một cách nhất quán.

18 khuyến nghị bao gồm sáu lĩnh vực, nhất quán với các tiêu chuẩn của IOSCO gồm: Xung đột lợi ích phát sinh từ việc tích hợp theo chiều dọc các hoạt động và chức năng; Thao túng thị trường, giao dịch nội gián và gian lận; Rủi ro xuyên biên giới và hợp tác pháp lý; Quyền giám hộ và bảo vệ tài sản của khách hàng; Rủi ro hoạt động và công nghệ; và khả năng tiếp cận bán lẻ, sự phù hợp và phân phối. Các khuyến nghị được thiết kế để áp dụng cho tất cả các loại tài sản tiền mã hoá, bao gồm cả stablecoin.

IOSCO cũng công bố tư vấn về cách tiếp cận toàn cầu để giải quyết rủi ro tài chính phi tập trung (DeFi) vào tháng 9/2023. Các khuyến nghị của IOSCO áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của DeFi.

Những tiêu chuẩn khác & Tổng kết

Một tổ chức tài chính khác là Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng cũng đã đặt ra các quy tắc về xử lý thận trọng đối với việc tiếp xúc với tài sản tiền mã hoá vào tháng 12/2022. Uỷ ban dự kiến thực hiện các tiêu chuẩn này trước tháng 1/2025.

Tin tức, hình ảnh, video clip mới nhất về Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng

Những tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế được đánh giá mang lại sự đồng bộ trong quy định đối với lĩnh vực có tính chất toàn cầu như tiền mã hoá. Mặt khác, sẽ hỗ trợ nhiều quốc gia tham khảo để xây dựng khung pháp lý phù hợp với bối cảnh thị trường nội địa.

Trong thời gian tới, các tổ chức này, thậm chí có thêm nhiều tổ chức tài chính liên quan khác, có thể sẽ cùng nhau tiêu chuẩn hoá các quy định chung. Điều này nhằm thúc đẩy thị trường tiền mã hoá phát triển lành mạnh, bền vững, giảm thiểu rủi ro và tránh trở thành miền đất hứa đối với tội phạm mạng và tội phạm tài chính.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

  • Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
  • Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
  • Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
  • Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
  • Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
  • Staking SGN: http://135web.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *