Bulletproofs trong blockchain là gì?

Bulletproofs là một công nghệ được sử dụng trong lĩnh vực blockchain để cải thiện hiệu suất và bảo mật trong việc chứng minh và xác minh các giao dịch.

Trong blockchain, việc chứng minh rằng các giao dịch hợp lệ mà không tiết lộ thông tin riêng tư là một vấn đề quan trọng. Bulletproofs giúp giải quyết vấn đề này bằng cách giảm kích thước của các chứng minh không tương đối, nhưng vẫn đảm bảo tính đúng đắn.

Bulletproofs sử dụng một kỹ thuật gọi là “zero-knowledge proofs” (chứng minh không tiết lộ thông tin) để cho phép một bên chứng minh rằng một khẳng định là đúng mà không cần tiết lộ thông tin cụ thể. Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư và đồng thời cho phép mạng blockchain xác minh tính đúng đắn của giao dịch mà không cần biết chi tiết về nó.

Bulletproofs cũng giúp giảm kích thước của các chứng minh, từ đó cải thiện hiệu suất của mạng blockchain. Với kích thước nhỏ hơn, giao dịch có thể được xử lý nhanh hơn và yêu cầu ít tài nguyên tính toán.

Bulletproofs là một loại zero-knowledge proof (chứng minh không tiết lộ thông tin), và nó có một số điểm khác biệt so với các loại zero-knowledge proofs khác. Click Digital xin phép nêu ra một số loại zero-knowledge proofs khác và một số điểm so sánh với Bulletproofs:

  1. Zcash zk-SNARKs: Zcash sử dụng zk-SNARKs (zero-knowledge succinct non-interactive arguments of knowledge) để bảo vệ quyền riêng tư trong giao dịch. Tuy nhiên, zk-SNARKs có kích thước chứng minh rất lớn, đòi hỏi tính toán phức tạp và tài nguyên lớn. Trong khi đó, Bulletproofs có kích thước chứng minh nhỏ hơn và yêu cầu ít tài nguyên tính toán.
  2. zk-STARKs: zk-STARKs (zero-knowledge scalable transparent arguments of knowledge) là một dạng zero-knowledge proof mở rộng được sử dụng trong việc chứng minh tính đúng đắn của các giao dịch trong mạng blockchain. Một điểm khác biệt giữa zk-STARKs và Bulletproofs là zk-STARKs không yêu cầu một bên tạo ra chứng minh phải giữ bí mật các thông tin ngẫu nhiên (randomness) và có thể được xác minh công khai. Trong khi đó, Bulletproofs yêu cầu các bên tham gia phải giữ bí mật thông tin ngẫu nhiên và chứng minh của mình.
  3. Sonic: Sonic là một kỹ thuật zero-knowledge proof được phát triển gần đây, giúp giảm kích thước chứng minh và tăng tốc độ xử lý so với các phương pháp truyền thống. Sonic có khả năng chứng minh một câu chuyện với kích thước rất nhỏ, tuy nhiên nó đòi hỏi tính toán phức tạp và các bước setup phức tạp hơn so với Bulletproofs.

Ví dụ về việc sử dụng Bulletproofs có thể là trong giao dịch tiền điện tử. Một người có thể sử dụng Bulletproofs để chứng minh rằng số tiền trong tài khoản của họ đủ để thực hiện giao dịch mà không tiết lộ số lượng chính xác và chi tiết về số tiền đó. Họ chỉ cần chứng minh rằng số tiền đủ lớn mà không cần tiết lộ số lượng cụ thể. Điều này giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong khi vẫn đảm bảo tính đúng đắn của giao dịch.

Tổng quan, Bulletproofs là một công nghệ quan trọng trong blockchain để tăng cường tính bảo mật và hiệu suất của mạng, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Vietnam Pham – Click Digital

  • Token Saigon (SGN), blockchain knowledge, backed by Click Digital, BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Chart, buy now: https://dexscreener.com/bsc/0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
  • Staking SGN: http://135web.net
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *