VÌ SAO CẦN PHẢI XÂY DỰNG BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU?

Sai lầm thường gặp nhất của mọi người  là xem nhẹ việc xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu. Có người nghĩ mình kinh doanh nhỏ, nghĩ ra cái tên là được rồi. Có người lại nghĩ, hay cứ buôn bán trước, khi nào ổn định rồi làm thương hiệu sau. Tin mình đi, bộ …

VÌ SAO CẦN PHẢI XÂY DỰNG BỘ NHẬN DẠNG THƯƠNG HIỆU? Read More »