15 cách ứng dụng Blockchain vào việc Công chứng tài liệu (Document notarization)?

Ứng dụng blockchain vào công chứng tài liệu (document notarization) có thể mang lại tính bảo mật, xác thực và không thể thay đổi cho quá trình công chứng tài liệu. Dưới đây là 15 Ý tưởng Sáng tạo để Ứng dụng Blockchain trong Công chứng Tài liệu:

 1. Hệ thống blockchain công chứng tài liệu: Tạo ra một hệ thống blockchain dành riêng cho công chứng tài liệu, trong đó mỗi tài liệu được mã hóa và lưu trữ trên blockchain. Mỗi tài liệu được gán một mã hash duy nhất, giúp xác định tính toàn vẹn của tài liệu sau này. Khi một tài liệu được công chứng, thông tin về tài liệu và thời gian công chứng sẽ được ghi vào blockchain, tạo ra một bản ghi không thể thay đổi.
 2. Chứng thực bằng chứng chỉ số: Sử dụng công nghệ mã hóa và chứng chỉ số để tạo ra chữ ký điện tử cho tài liệu. Mỗi chữ ký điện tử được gán một mã hash và kết hợp với thông tin về tài liệu, người ký và thời gian. Các chữ ký này được lưu trữ trên blockchain, tạo ra một bằng chứng không thể thay đổi về tính toàn vẹn và xác thực của tài liệu.
 3. Cổng thông tin công chứng trên blockchain: Tạo ra một cổng thông tin công chứng dựa trên blockchain, nơi người dùng có thể gửi tài liệu cần công chứng. Tài liệu sẽ được mã hóa và lưu trữ trên blockchain, đồng thời tạo ra một bản ghi công chứng trong hệ thống. Các bản ghi này sau đó có thể được truy cập công khai để xác thực tính toàn vẹn và xác thực của tài liệu.
 4. Smart contracts cho công chứng tài liệu: Sử dụng smart contracts trên blockchain để tự động hóa quy trình công chứng tài liệu. Smart contracts có thể xác thực và chứng nhận tính toàn vẹn của tài liệu dựa trên các tiêu chí và quy tắc đã được định trước. Khi tài liệu đáp ứng các yêu cầu công chứng, smart contract sẽ tự động công chứng tài liệu và lưu trữ thông tin liên quan trên blockchain.
 5. Tra cứu và xác minh thông tin: Blockchain cho phép lưu trữ và tra cứu thông tin công chứng tài liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bất kỳ ai có quyền truy cập vào blockchain có thể xác minh tính toàn vẹn và xác thực của tài liệu mà không cần phải tìm kiếm thông qua các công chứng truyền thống.
 6. Xây dựng mạng lưới công chứng: Blockchain có thể hỗ trợ việc xây dựng một mạng lưới công chứng tài liệu giữa các tổ chức và cá nhân khác nhau. Các bên liên quan có thể chia sẻ thông tin và công chứng tài liệu qua blockchain một cách an toàn và hiệu quả, đồng thời duy trì tính riêng tư và bảo mật.
 7. Giao dịch và thanh toán an toàn: Sử dụng blockchain để ghi lại các giao dịch và thanh toán liên quan đến công chứng tài liệu có thể mang lại sự an toàn và minh bạch cao hơn. Các giao dịch trên blockchain được mã hóa và không thể thay đổi, đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin thanh toán và ngăn chặn gian lận.
 8. Tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu: Blockchain có thể tích hợp với các hệ thống quản lý tài liệu hiện có để cung cấp tính năng công chứng. Thông qua việc gắn kết thông tin công chứng vào các tài liệu quản lý, blockchain giúp đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của tài liệu trong suốt quá trình lưu trữ và truy cập.
 9. Quản lý quyền sở hữu và quyền truy cập: Blockchain có thể hỗ trợ việc quản lý quyền sở hữu và quyền truy cập đối với tài liệu công chứng. Thông qua việc ghi nhận các thông tin quan trọng liên quan đến quyền sở hữu và quyền truy cập trên blockchain, các bên có thể kiểm soát và xác minh quyền hạn một cách rõ ràng và không thể thay đổi.
 10. Ghi nhận và xác thực thời gian: Blockchain cho phép ghi nhận và xác thực thời gian công chứng tài liệu một cách chính xác. Mỗi lần công chứng tài liệu trên blockchain, thời gian công chứng sẽ được ghi lại và không thể thay đổi sau đó. Điều này rất hữu ích trong việc xác định thứ tự và tính chính xác của các sự kiện liên quan đến tài liệu.
 11. Chia sẻ tài liệu an toàn: Blockchain cho phép chia sẻ tài liệu công chứng một cách an toàn và bảo mật. Thay vì gửi tài liệu qua các kênh truyền thống như email hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây, người dùng có thể tải lên tài liệu lên blockchain và cung cấp quyền truy cập cho các bên cần thiết. Điều này giúp đảm bảo tính riêng tư và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào tài liệu.
 12. Đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu: Blockchain cung cấp tính toàn vẹn cho tài liệu công chứng bằng cách lưu trữ các bản gốc và phiên bản sửa đổi của tài liệu trên blockchain. Mỗi lần sửa đổi, một bản ghi mới được thêm vào blockchain, giữ cho lịch sử chỉnh sửa được ghi lại một cách không thể thay đổi. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu và theo dõi các thay đổi.
 13. Giảm chi phí và thời gian: Sử dụng blockchain trong công chứng tài liệu có thể giảm chi phí và thời gian so với các phương pháp công chứng truyền thống. Việc sử dụng hệ thống tự động hóa và xác thực thông qua blockchain giúp tiết kiệm thời gian cho việc xác minh và công chứng tài liệu, đồng thời giảm bớt các chi phí phát sinh từ các bên liên quan.
 14. Chia sẻ thông tin quyền lợi: Blockchain có thể hỗ trợ việc chia sẻ thông tin quyền lợi của tài liệu công chứng, chẳng hạn như quyền sở hữu và quyền tác giả. Thông qua việc ghi nhận các thông tin này trên blockchain, các bên liên quan có thể dễ dàng tra cứu và xác minh quyền lợi của tài liệu một cách minh bạch và không thể thay đổi.
 15. Phiên bản đa trung tâm: Blockchain có thể hỗ trợ việc duy trì phiên bản đa trung tâm của tài liệu công chứng. Thay vì chỉ có một bản gốc duy nhất, các bên có thể tạo ra và lưu trữ nhiều phiên bản của tài liệu trên blockchain. Điều này cho phép quản lý và theo dõi sự thay đổi, cập nhật của tài liệu một cách minh bạch và dễ dàng.

Ngoài ra, blockchain và NFT còn có thể dùng để chứng thực tài liệu, chứng nhận quyền sở hữu đất đai, cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp đại học, vân vân,…

Cơ quan Phát triển Thành phố Mới Kolkata của Tây Bengal khởi động phần mềm trung gian Web3 SaaS 
để ghi lại và theo dõi kỹ thuật số quyền sở hữu đất đai với 
500.000 NFT. Chương trình sẽ thay thế bộ máy quan liêu truyền thống bằng một hệ thống kỹ thuật số minh bạch và an toàn.

Trang Twitter chính của Polygon cũng đã từng đề cập đến việc Đại học Quốc gia Mông Cổ (NUM) sử dụng NFT làm bằng tốt nghiệp trao cho các sinh viên.

Những ý tưởng trên cung cấp những cách tiếp cận khác nhau để ứng dụng blockchain vào công chứng tài liệu, đảm bảo tính bảo mật, xác thực và không thể thay đổi cho quá trình này.

Đọc ví dụ về cách code để chứng thực văn bản, tài liệu lên blockchain.

Vietnam Pham – Click Digital

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *