Cơ bản: https://thanhthinhbui.com/cach-chay-quang-cao-tren-facebook-hieu-qua/ Thẻ ngân hàng nào gắn vào tài khoản quảng cáo Facebook: https://phamanhquang.com/nhung-the-ngan-hang-chay-quang-cao-facebook-tot-nhat Cách target: https://thanhthinhbui.com/target-facebook-ads/ Chọn địa điểm: https://denhatdoc.com/thu-thuat-target-vi-tri-dia-ly-facebook-sieu-nhanh-chinh-xac/ Chọn độ tuổi: https://advertisingvietnam.com/2017/10/target-doi-tuong-facebook-ads-nhu-nao-cho-hieu-qua/ Chọn placement: https://www.slideshare.net/KateS201/bn-c-ang-tiu-tn-cho-chc-nng-t-ng-chn-v-tr-qung-co Test...