Category

Management
bấm get started

Cách kháng nghị Facebook

5 / 5 ( 1 vote ) Facebook ngày càng quan trọng đối với các nhà quản lý kinh doanh. Cần phải xử lý các tình huống phát sinh nhanh chóng. Vì vậy, bạn cần phải biết cách kháng nghị Facebook theo các bước đúng nhất. 1. Cách kháng nghị nhanh cho trang bị disable […]

trang bị hủy đăng

Cách khắc phục khi trang bị hủy đăng

Vài tháng đổ lại đây dân kinh doanh đang chật vật vì Facebook đang hủy đăng hàng loạt trang fanpage không rõ lý do. Nếu bạn cũng rơi vào trường hợp trang bị hủy đăng, hãy thực hiện các bước dưới đây để kháng nghị cho trang hoạt động bình thường trở lại. Đầu tiên […]